ARS POLONA
ARS POLONA
   polski   English
Książki
Czasopisma
Targi książki
   home strona główna         mapa serwisu
ARS POLONA
Wystawy i targi książki
Nowości i promocje

Ars Polona S.A.
»  » Rzeczpospolita » Recenzja książki – Informacje kulturalne – Gazeta Wyborcza

Recenzja książki – Informacje kulturalne – Gazeta Wyborcza

Emisja: czwartek, 08.05.2008

Czytanie świata. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej


Czytanie świata. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej


Książkę Krzysztofa Koca przeczyta z zainteresowaniem każdy czytelnik, jest bowiem wielowarstwowa, wyrosła z podziwu nad niezwykłym dziełem Ryszarda Kapuścińskiego i jego rolą w transformacji tożsamości Europejczyka. Reportaże autora „Cesarza” uczą szacunku dla rozmaitych kultur Trzeciego Świata oraz zrozumienia niechlubnego dziedzictwa epoki kolonializmu. Krzysztof Koc uznał, ze właśnie ta twórczość, interpretowana nie tylko w kontekstach socjologicznym, ale przede wszystkim filozoficznych i aksjologicznych, tworzy dogodne sytuacje edukacyjne – pomada w przełamywaniu stereotypów związanych z dyskryminacją innych kultur i megalomanią czy wręcz ksenofobią narodów europejskich. Przeprowadzone wśród uczniów badania mówią o potrzebie takiej edukacji, a opublikowane przykłady lekcji zachęcą każdego nauczyciela do organizowania podobnych zajęć w szkole.

Książka Krzysztofa Koca jest bogatą pozycją podzieloną na sześć tematycznych działów, ukazujących dogłębną analizę rzeczywistości dokonaną piórem Kapuścińskiego, z perspektywy ekspansji Zachodu, a także z punktu widzenia Innego i jego tożsamości, podróży jako doświadczenia antropologicznego, epistemologicznego, jak i ontologicznego

Rok wydania: 2007

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Redakcja Wydawnictw
Wydawnictwo: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Redakcja Wydawnictw
 
CHZ Ars Polona S.A., ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa. Tel.: (22) 509-86-00, Fax: (22) 509-86-10