ARS POLONA
ARS POLONA
   polski   English
Książki
Czasopisma
Targi książki
   home strona główna         mapa serwisu
ARS POLONA
Wystawy i targi książki
Nowości i promocje

Komunikacja z Akcjonariuszami » Informacje dla Akcjonariuszy

Informacje dla Akcjonariuszy

Aktualności

Ostatnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyło się w dniu 12.09.2019 r.
CHZ Ars Polona S.A., ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa. Tel.: (22) 509-86-00, Fax: (22) 509-86-10