Kontakt

Centrala Handlu Zagranicznego Ars Polona S.A.

ul. Obrońców 25
03-933 Warszawa

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000043860
Wysokość kapitału zakładowego: 447150,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 447150,00 PLN

Regon: 010852882
NIP: 525-17-00-016

Santander Bank Polska S.A.
nr konta dla wpłat w PLN: 36 1090 2590 0000 0001 3317 3074

Kierownictwo CHZ ARS POLONA S.A.


Grzegorz Guzowski
Prezes
tel. fax (22) 509 86 10, kom. 503 141 511
e-mail: grzegorz@arspolona.com.pl

Bogusław Brzeziński
Wiceprezes
tel. +48 512 100 356
e-mail: boguslaw.brzezinski@arspolona.com.pl

Import książek i prasy


Adam Kopeć
Kierownik Działu Importu. Prasa i książki
tel. +48 573 149 020, fax (22) 509 86 50
e-mail: adam.kopec@arspolona.com.pl

Jolanta Gołębiewska
Import prasy
tel. +48 573 149 031, fax (22) 509 86 50
e-mail: jolanta.golebiewska@arspolona.com.pl

Sebastian Krawczyk
Import prasy
tel.: +48 573 149 062, fax (22) 509 86 50
e-mail: sebastian.krawczyk@arspolona.com.pl

Eksport książek i prasy


Agnieszka Morawska
Eksport prasy – Kontakty z klientami zagranicznymi
tel. +48 573 148 770, fax (22) 509 86 40
e-mail: agnieszka.morawska@arspolona.com.pl

Hanna Prusińska
Eksport książek
tel. +48 573 149 048, fax (22) 509 86 40
e-mail: hanna.prusinska@arspolona.com.pl

Danuta Feliciak
Eksport książek
tel. +48 573 149 046
e-mail: danuta.feliciak@arspolona.com.pl

Wojciech Fac
Zamówienia u wydawców i ekspedycja
tel. +48 605 820 322, fax (22) 509 86 40
e-mail: wojciech.fac@arspolona.com.pl

Dział Finansów i Księgowości


Księgowość
tel. +48 605 075 976, 605 136 680

Dział Kadr i Organizacji


Zofia Lasocka
tel. +48 573 148 981
e-mail: zofia.lasocka@arspolona.com.pl

Samodzielne stanowisko. ds. informatyki, administracja


Bogusław Brzeziński
tel. kom: 512 100 356, fax (22) 509 86 40
e-mail: boguslaw.brzezinski@arspolona.com.pl