Informacje dla Akcjonariuszy


Protokół NWZA z dnia 23 września 2021 roku.

Zwołanie NWZA na dzień 23 września 2021 roku


Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych z dnia 30 września 2020 roku.

Protokół z NWZA z dnia 29 września 2020 roku.

Zwołanie NWZA na dzień 29 września 2020 roku.