Dane firmy

Dane Spółki CHZ ARS POLONA S.A.


Centrala Handlu Zagranicznego ARS POLONA S.A.

Adres siedziby spółki: 03-933 Warszawa, ul. Obrońców 25
NIP: 5251700016
Regon: 010852882
KRS: 0000043860 aktualny dokument na https://ekrs.ms.gov.pl
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 447150 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 447150 PLN